Škola Snění a snové terapie

Škola snění a snové terapie je unikátní , protože se zaměřuje na vzdělávání a podporu ve využívání snů pro osobní rozvoj a terapii.

Škola vám přináší nejen znalosti a dovednosti, ale také inspiraci a podporu v cestě k poznání sebe sama prostřednictvím snů.

Vycházím z přesvědčení, že sny jsou důležitou součástí naší psychiky a mají velký potenciál pro naše osobní a duševní zdraví. Sny nám mohou přinést nejen poznání, ale také uzdravení a posílení našeho vnitřního já.

Škola snění a snové terapie vznikla v roce 2020 jako reakce na rostoucí zájem veřejnosti o oblast snů a jejich využití v běžném životě a terapii.

Původně se jednalo pouze o jednodenní workshopy a semináře, kde se účastníci učili základy práce se sny. Ale téma je natolik rozsáhlé, že jsem zvolila tuto formu předávání informací a možnosti se vzdělávat.

Vše si budete prakticky zkoušet - protože Škola snění a snové terapie je právě o praxi. Dám vám i dostatek teorie, aby jste si mohli přečíst zajímavosti - ale praxe je to, co je prioritní.

Se sny a snovou terapií pracuji od roku 2018 , ale můj zájem o toto téma byl už dávno.

Studovala jsem knihy, zkoušela jsem různé postupy a měnila je podle toho, co fungovalo a co mi dávalo smysl. Vše jsem zkoumala v praxi, protože jedině to má smysl. Můžeme přečíst stovky knih a projít mnoha kurzy, ale pokud získané informace neuvedeme do praxe, je to opravdu nanic. Jsem absolventka 1. stupně školy Roberta Mosse, zakladatele metody Aktivní snění.

A to je to, co chci předat vám.

Svoje dlouholeté zkušenosti, ale i další informace, které o snění a snové terapii vím.

Mým přáním je, aby jste dostali ucelené informace a mohli si vybrat, co vyhovuje vám.

Základní škola snění a snové terapie

V základní škole se dozvíte základní informace o snech, naučíte se vést deník snů a sny zaznamenávat.

Naučíte se sny analyzovat a získáte návyk pro práci se sny.

Škola trvá 4 měsíce, je převážně off-line ( kromě 4 on-line setkání), takže si můžete jet svým vlastním tempem.

Aby jste však měli nějakou motivaci pracovat, budete dostávat malé úkoly, které vás podpoří na vaší cestě.

Cena základní školy snění je 8.000 Kč

Pokročilá škola snění a snové terapie

Na základní školu navážeme od září pokročilou školou Snění a snové terapie. 

V prvním měsíci si velmi rychle zopakujeme dovednosti základní školy.

V následujících měsících se budeme podrobně věnovat snové analýze, tvorbě snáře na míru a návratu do snu.

Nebudou chybět úkoly pro procvičení naučeného. Vše opět probíhá off-line, aby jste mohli pracovat svým tempem ( až na 4 on-line setkání).

Škola opět trvá 4 měsíce a stojí 10.000 Kč

Objednávka