Požehnání rodu a převzetí darů ženské nebo mužské rodové linie

Váš rod pro vás po věky věků, po mnoho generací, schovává dar a těší se, až si ho přijdete převzít. Často je tento dar velkou odměnou za to, že jste přeťali strachy a bolesti rodu, které se táhli věky jako červená nit.

Čím více jste se odvážili pohlédnout stínu vašeho rodu do očí, tím větší dar naleznete. Někdy ale vůbec nemusíte léčit a rod pro vás má připravený dar protože přišel čas ho předat.

Ať je důvod jakýkoliv, provedu vás rituálem, ve kterém převezmete dar , požehnáte rodu a on vám a propojíte se s předky.


Rituál může být hromadný nebo individuální, osobní a nebo on-line.

Cena:

- hromadný osobní 1 800 Kč

- individuální osobní 3 300 Kč

- hromadný on-line 1 300 Kč

- individuální on-line 2 500 Kč

V případě rituálu obou rodových linií v jeden den sleva 20%