Očista prostor a posvátný prostor

Abychom se cítili dobře, je potřeba mít harmonizovaný prostor, vyčištěný od všech negativních energií, od všeho, co nám neslouží.

Vyčištění a harmonizaci prostoru bychom měli dělat pro náš zdravý a harmonický život pravidelně. V prostoru se ukládají všechny naše emoce, traumata, hádky. Stejně tak může prostor obsahovat i nechtěné a upoutané duše.

Velmi vhodné je vyčistit a harmonizovat prostor, ve kterém někdo zemřel a nebo při koupi nového domova . Aby energie nezůstávaly v prostoru a neovlivňovali životy těch, kteří v něm žijí.

Je také možné si nechat nacítit energii prostoru a nechat si navrhnout, co s tím.

Prostor čistím teď většinou na dálku, na základě fotografií místa a zjištěním důležitých informací.

Uzamykám případné portály, odvádím vše, co nemá v prostoru co dělat.

Tato práce je velice energeticky náročná a podle velikosti prostoru a dalších věcí se odvíjí cena.

Nejnižší cena je od 5.500 Kč (toto je příklad, kdy je byt garsonka, 25 m2). Příklad je pouze ilustrativní pro představu, cena se vždy odvíjí podle konkrétního prostoru a požadavků.

Další mojí službou je vytvoření Posvátného prostoru - to je bezpečné místo vytvořené s nějakým záměrem, který je časově omezený.

Takový posvátný prostor se vytváří např. při porodu a příchodu nové dušičky na svět nebo při odcházení duše z tohoto světa.

Důvody mohou být rozličné, třeba Posvátný prostor, ve kterém se bude konat svatba nebo početí vašeho dítěte.

Cena se odvíjí od velikosti prostoru, od vlivů okolí a také od délky trvání Posvátného prostoru.

Nejnižší cena je od 6 000 Kč