Co jsou čakry a proč jsou tak důležité?

Čakry jsou definovány jako energetická místa v těle. Každá ovlivňuje určité orgány a souvisí s emocemi, a to pozitivně nebo negativně. Čakry musí být v rovnováze a musí správně fungovat - vydávat a přijímat energii, aby bylo lidské tělo zdravé. Hlavních čaker je 7, vedlejších několik tisíc. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.

Při práci s čakrami jdu do hloubky, takže informace, které najdete na internetu u mě neuslyšíte (kromě základu o čakrách v kurzu a škole - tam je to potřeba).

Pracuji jinak než kdokoliv jiný. Z čaker odstraňuji bloky a tím rozproudím energii v těle. Velmi se vám uleví po psychické stránce a začnou se měnit věci v životě.

Jedna kl. mi napsala, že hodina a půl práce se mnou jí posunula jako roční kurz, kdy na čakrách pracovala :-)

Při práci se věnuji základním 7 čakrám:

1. Muladhara - kořenová nebo také základní čakra, v pořadí 1. čakra. Nachází se na dolním konci páteře. Je přiřazena elementu Země, ovlivňuje čich a jejím základním principem je vůle, být a mít. Má pozitivní vliv na sexualitu, smyslnost a touhu, pocit bezpečení a stabilitu. Spojuje nás s fyzickým světem, dává sílu prosadit se a vytrvat, je považována za základ a pramen životní síly pro vyšší čakry. Její barva je červená.

2. Svadhisthana - sakrální nebo také sexuální a křížová čakra, v pořadí 2. čakra je umístěna v oblasti břicha, mezi stydkou kostí a pupkem. Je přiřazena elementu Voda, ovlivňuje chuť a jejím základním principem je cítění, tvořivé rozmnožování a bytí. Je spojena s emocionálním tělem a smyslností. Čakra pozitivně ovlivňuje základní emoce, vztahy, radost, tvořivost a potěšení. Je centrem sexuální energie, tvořivých sil a pravých emocí. Tato čakra umožňuje přístup k energiím pronikajícím přírodou a dávajícím život. Prostřednictvím sakrální čakry dochází ke sloučení astrální roviny s fantazií, žárlivostí, závistí, radostí a milosrdenstvím. Její barva je oranžová.

3. Manipura - čakra solar plexu nebo také pupeční čakra, v pořadí 3. čakra je umístěna v oblasti solárního plexu (na pupkem, pod hrudním košem). Je přiřazena elementu Oheň, ovlivňuje zrak a základním principem je utváření Bytí. Manipura pozitivně ovliňuje komplexní emoce, osobní sílu, názory a potlačuje strach. Je sídlem emocí, jako jsou hněv, strach, vina a nezdravé tužby. V tomto místě je naše sebevědomí a vášeň. Její barva je žlutá.

4. Anahata - čakra srdce, nebo také srdeční čakra, v pořadí 4. čakra je umístěna uprostřed hrudníku v oblasti srdce. Je přiřazena elementu Vzduch, ovlivňuje hmat a základním principem je odevzdanost. Tato čakra pozitivně ovlivňuje komplexní emoce, soucit, oddanost, bezpodmínečnou lásku a blahobyt. Vytváří střed systému čaker. Spojuje tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními - duchovními centry. Jejím symbolem je šestiúhelník. Nachází se zde schopnost se vciťovat, soucítit, naladit se na vlnu někoho druhého, velkorysost, laskavost a schopnost prožívat, účelem čakry je sjednocení prostřednictvím lásky. Její barva je zelená.

5. Vishuddha - čakra hrdla nebo také krční či komunikační čakra, v pořadí 5. čakrae umístěna v oblasti krku. Je přiřazena elementu Éter, ovlivňuje sluch a základním principem je rezonance s Bytím a mluvení. Tato čakra pozitivně ovlivňuje sebevyjadřování, komunikaci, nezávislost a plynulé myšlenky. Je centrem vyjadřovacích schopností a inspirace. Vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy a slouží jako most mezi myšlením a pocity, impulzy a reakcemi na ně. Jejím prostřednictvím vyjadřujeme smích, pláč, pocity radosti, strachu, vztek, přání, názory a vnímání okolního světa. Její barva je světle modrá.

6. Ajna - čakra Třetího oka nebo také čelní čakra, v pořadí 6. čakra je umístěna na čele, mezi obočím. Je přiřazena elementu Světlo, ovlivňuje všechny smysly i mimosmyslové vnímání a základním principem je poznání Bytí a vidění. Tato čakra pozitivně ovlivňuje intuici a vnitřní vedení a vědomí a vyvažuje naše vlastní Já. Je sídlem uvědomovacích procesů, kdy můžeme vytvářet nové reality a staré potlačovat nebo rušit. Je sídlem vyšších duchovních sil a intelektuálních schopností, paměti, vůle a rozlišování. Její barva je tmavě modrá.

7. Sahasrara - korunní čakra nebo také temenní čakra, v pořadí 7. čakra je umístěna na temeni hlavy. Je přiřazena elementu Myšlení, ovlivňuje všechny smysly a základním principem je čisté Bytí a schopnost znát. Tato čakra pozitivně ovlivňuje čisté vědomí, karmu, meditace a duchovní jednotu. Je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku a obsahuje v sobě energie nižších center - čaker. Odtud začala naše cesta životem a sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Prostřednictvím této čakry lze uvolnit všechny blokády ostatních čaker. Sahasrara přináší moudrost a sjednocení s vyšším Bytím. Energie se rozprostírá vzhůru a spojuje nás s energií vesmíru. Její barva je fialová.Vložte svůj text...