Čakrové archetypy

Archetypy jsou základní vzory nebo myšlenky, které jsou uloženy do lidského podvědomí a ovlivňují naše myšlení, chování a vnímání světa. Jsou to univerzální symboly nebo obrazy, které se vyskytují v mýtech, pohádkách, náboženství, umění a literatuře po celém světě.

Carl Gustav Jung, švýcarský psychoanalytik, byl jedním z průkopníků studia archetypů. Tvrdil, že archetypy jsou součástí kolektivního nevědomí a jsou důležitou součástí individuálního a kolektivního psychického vývoje.

Existuje mnoho různých typů archetypů, které se objevují v různých kulturách. Například archetyp Matky je spojen s péčí, ochranou a plodností. Archetyp Hrdiny zastupuje statečnost, odvahu a boj proti zlu. Archetyp Moudrého starce představuje moudrost a vedení. Tyto vzory se často opakují ve světové literatuře a jsou základem mnoha příběhů.

Archetypy jsou užitečné, protože nám pomáhají pochopit a interpretovat svět kolem nás. Mívají silný vliv na naše touhy, motivace a rozhodování. Poznání archetypů nám umožňuje lépe porozumět sobě i druhým lidem a může nám pomoci v osobním růstu a sebeuvědomění.

Pracuji s těmito archetypy:

1. čakra - kořenová. Její archetypy jsou Přeživší a Válečník

2. čakra - sakrální. Její archetypy jsou Milenec a Tvůrce (Umělec)

3. čakra - solární. Její archetypy jsou Kněžka a Čarodějnice

4. čakra - srdeční. Její archetypy jsou Matka a Kálí

5. čakra - krční. Její archetypy jsou Učitel a Prorok

6. čakra - třetí oko. Její archetypy jsou Mudrc a Vizionář

7. čakra - korunní. její archetypy jsou Duchovní vůdce a Mystik

Workshop je plánovaný vždy po 2 archetypech jedné čakry. Takže 1. workshop = Přeživší a Válečník

Řekneme si , jaké jsou charakteristické vlastnosti archetypů. Co je kladná a co záporná vlastnost. Jak kladnou posílit a negativní zpracovat.

Workshop trvá 2,5 - 3,5 hodiny podle počtu účastníku.

Osobně ( min. počet účastníků 6 a maximální počet účastníků 12), cena 1 300 Kč

On-line (minimální počet účastníků 10, max. 20), cena 1000 Kč

Individuální workshop je po domluvě.

Objednávka