Kurzy a workshopy

Největší pomoc je naučit, aby si každý mohl pomoci sám .....

Mám ráda, když mohu předat získané vědomosti a zkušenosti dál.

Do všech svých kurzů dávám svoje vědomosti nasbírané po celý svůj život, předávám svoji energii a držím bezpečný prostor. Kurzy dělám praktické a prožitkové, pokud je to jen trochu možné, a každý účastník si na kurzu vše prakticky vyzkouší. Věřím, že tímto učením se vědomosti ukotví v paměti lépe. Materiály ke kurzu také dostanete.

Kurzy je možné absolvovat osobně nebo on-line