Léčení ženské a mužské rodové linie

Léčení našich rodových linií je velmi důležité pro to, abychom si netáhli dál případnou rodovou zátěž a nepředávali ji další generaci.

Máme možnost tady a teď propustit to, co se našim předkům propustit nepodařilo. Všechna zranění a strachy, které z pokolení na pokolení přetrvávaly a s ním i nějaké zkušenosti v našem životě (strach z nedostatku, alkohol, týrání, strach ze smrti, potřeba pořád někomu vyhovět a sloužit, hazard,...)

Právě vy můžete být ta/ten , kdo rod vyléčí :-)

Pomohu vám ukázat , co je potřeba vyléčit právě tady a teď - na co jste připravení a pomohu vám to pustit a odstranit.

Rituál může být hromadný nebo individuální, osobní a nebo on-line.

Cena:

- hromadný osobní 1 800 Kč

- individuální osobní 3 300 Kč

- hromadný on-line 1 300 Kč

- individuální on-line 2 500 Kč

V případě léčení obou rodových linií v jeden den sleva 20%

Objednávka