Cesta před inkarnaci - on-line

Uděláme si spolu výlet do času a na místo, kde jsi si plánoval(a) svůj současný život. Podíváme, co sis vybral(a) za učení a jaké dary jsi si s sebou vzal(a). Potom můžeš vědomě reagovat na výzvy ve svém životě.


1 000,00 Kč