Rituál práce s mužskou rodovou linií - on-line

Léčení našich rodových linií je velmi důležité pro to, abychom si netáhli dál případnou rodovou zátěž a nepředávali ji další generaci.

Máme možnost tady a teď propustit to, co se našim předkům propustit nepodařilo. Všechna zranění a strachy, které z pokolení na pokolení přetrvávaly a s ním i nějaké zkušenosti v našem životě (strach z nedostatku, alkohol, týrání, strach ze smrti, potřeba pořád někomu vyhovět a sloužit, hazard,...)

Právě vy můžete být ta/ten , kdo rod vyléčí :-)

Pomohu vám ukázat , co je potřeba vyléčit právě tady a teď - na co jste připravení a pomohu vám to pustit a odstranit.

2 500,00 Kč