Požehnání rodu a převzetí darů ženské části rodu -on-line

Váš rod pro vás po věky věků, po mnoho generací, schovává dar a těší se, až si ho přijdete převzít. Často je tento dar velkou odměnou za to, že jste přeťali strachy a bolesti rodu, které se táhli věky jako červená nit.

Čím více jste se odvážili pohlédnout stínu vašeho rodu do očí, tím větší dar naleznete. Někdy ale vůbec nemusíte léčit a rod pro vás má připravený dar protože přišel čas ho předat.

Ať je důvod jakýkoliv, provedu vás rituálem, ve kterém převezmete dar , požehnáte rodu a on vám a propojíte se s předky.

2 500,00 Kč